Λίγα λόγια για μας

 Η εταιρεία ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ιδρύθηκε το 1979 από τον ίδιο έπειτα από μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της συντήρησης και της επισκευής πλοίων.

Στην πορεία των ετών και με την συνεχόμενη συσσώρευση εμπειρίας, τεχνογνωσίας αλλά και την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων σε εξειδικευμένο εξοπλισμό τέθηκε στρατηγικός στόχος μας η επέκταση στον βιομηχανικό τομέα.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία αποτελούν το υψηλό επίπεδο ποιότητας εργασιών, οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, η σχολαστική τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τέλος η ευελιξία ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες και απαιτητικές εργασίες.

Απευθυνόμαστε τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή αγορά, επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και στις πλέον προηγμένες τεχνολογίες.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η διαρκής μείωση του χρόνου εργασιών, σε συνδιασμό με την μείωση του κόστους εργασίας και την ποιοτική βελτίωση των έργων που αναλαμβάνει.

Είμαστε πιστοποιημένοι με :

0
έτοιμα project
10
Λυμένα προβλήματα
10
πελάτες