Η εταιρεία

Η θετική ανταπόκριση της αγοράς στην εταιρεία μας αποτυπώνεται στην συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών τόσο στο βιομηχανικό τομέα όσο και στην ναυτιλία.

Η ομάδα μας

 Λόγω της μακροχρονιας πείρας μας ξέρουμε τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο σωστά.

Όλες οι εργασίες εκτελούνται από επαγγελματίες  με εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ευάγγελος Φυντάνης

Τεχνικό τμήμα