ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ cement carrier ex ”Naftocement II”, ”Zayyan Κ”

Ολοκληρώθηκε ο δεξαμενισμός του πλοίου ”Ζayyan  Κ” ,μεταφοράς  χύδην φορτίου σκυροδέματος,

στις μόνιμες δεξαμενές ακτή Βασιλειάδη στον Πειραιά έπειτα από 15νθήμερη παραμονή του.

Αφού επισκευάστηκε το κύτος του πλοίου και αντικαταστάθηκαν όλα τα απαραίτητα ελάσματα ακολούθησε εφαρμογή συστήματος εποξειδικών επιχρισμάτων 4ετίας.

Σειρά έχει ο προορισμός του στα ναυπηγεία Κυνοσούρας για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής

στις δεξαμενές φορτίου,έρματος αλλά και επί του κύριου καταστρώματος.

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Shinka shipping Co S.A που μας εμπιστεύθηκε,ευχόμαστε καλές θάλασσες.