ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ 2019 ΕΓ/ΟΓ »ΑΡΤΕΜΙΣ»

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓ/ΟΓ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELLENIC SEAWAYS ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΥΦΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΛΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΛΩΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΕ